FERWERDERADIEL JEUGDCOMPETITIE 2010

Overzicht puntentotalen alle jeugdtoernooien en eindstand

    27 NOV. 2009 29 JAN. 2010 27 MAART 2010 3 JULI 2010 4 SEPTEMBER 2010 25 SEPT. 2010 TOTAAL OMGEREKEND
  PUPILLEN punten games voor games tegen punten games voor games tegen punten games voor games tegen punten games voor games tegen punten games voor games tegen punten games voor games tegen punten games voor games tegen Toer-nooien punten games voor games tegen
1e Selma van der Velde 4 9 7 4 13 8 8 25 3 4 6 5 4 11 8 3,75 6,75 5,25 27,75 70,75 36,25 6 27,75 70,75 36,3
2e Quamar Suleri       4 8 9 6 18 7 6 11 3 4 10 8 3 10 6 23,00 57 33 5 27,60 68,4 39,6
3e Janneke Bosma             5 14 14 5 8 3 2 5 7 6 11 4 18,00 38 28 4 27,00 57 42
4e Nieske Meindersma 5 11 5 4 12 8 8 24 8 2 4 8 4 6 7 0 4 8 23,00 61 44 6 23,00 61 44
5e Nicole Swart 4 11 4 6 11 4 3 12 16       2 8 9 4 7 7 19,00 49 40 5 22,80 58,8 48
6e Thomas Dijkstra 3 7 7 3 8 8       3 5,25 7,5 4 8 8 2,25 6 12 15,25 34,25 42,5 5 18,30 41,1 51
7e Sander Bosma 2 9 7 3 9 10 2 7 18 2 6 9 6 13 3 3 10 7 18,00 54 54 6 18,00 54 54
8e Rixt Jouta 3 8 8 2 8 12 3 17 12       2 9 10 4 10 5 14,00 52 47 5 16,80 62,4 56,4
9e Mare Dijkstra 3 7 6 2 9 11 4 16 12 3 5 5 2 5 8 1 4 10 15,00 46 52 6 15,00 46 52
10e Johannes Vlietstra 0 3 12 0 3 14 4 16 15 0 3 7             4,00 25 48 4 6,00 37,5 72
  Danique Dijkmeijer             5 15 13 3 7 4 6 12 7       14,00 34 24 3      
  Andrys Monsma       5 13 6       6 9 2             11,00 22 8 2      
  Martijn Swart 4 10 7                         4 11 8 8,00 21 15 2      
  Iris Dijkmeijer                   4 5 8 4 9 5       8,00 14 13 2      
  Bote Houtsma                   6 11 3 0 7 13       6,00 18 16 2      
  Floris Dijkstra                   4 9 5 0 3 13 1,5 4,5 10,5 5,50 16,5 28,5 3      
  Lopke Veenings 1 4 11 2 8 8 2 7 24                   5,00 19 43 3      
  Anne Elke v.d. Molen                               5 9 5 5,00 9 5 1      
  Sander Otte 1 4 9                         3 6 7,5 4,00 10 16,5 2      
  Luuk den Hertog             2 11 18                   2,00 11 18 1      
  Berber Jouta       2 7 10 0 3 25                   2,00 10 35 2      
  Freddy Hoekstra       2 9 10                         2,00 9 10 1      
  Pytrick v.d. Molen                               2 6 6 2,00 6 6 1      
  Sjoerd de Beer                   1 2 10             1,00 2 10 1      
  Sietse Frietema                   0 5 9             0,00 5 9 1      
  Iris de Bree                   0 3,75 9             0,00 3,75 9 1      
                                                   
    27 NOV. 2009 29 JAN. 2010 27 MAART 2010 3 JULI 2010 25 SEPT. 2010 TOTAAL OMGEREKEND      
  JUNIOREN punten games voor games tegen punten games voor games tegen punten games voor games tegen punten games voor games tegen punten games voor games tegen punten games voor games tegen Toer-nooien punten games voor games tegen      
1e Johannes Meindersma 3 9 5 6 16 6 6 16 8 5 13 6 8 13 1 28 67 26 5 28,00 67 26      
2e Gerrit de Jong 4 9 3 2 14 9 2 10 15 8 17 5       16 50 32 4 20,00 62,5 40      
3e Rick Borsje 5 11 3 3 17 7 6 15 10 3 8 12 2 4 6 19 55 38 5 19,00 55 38      
4e Chris v.d. Gang       3 14 11 2 12 13 2 8 17 6 6 6 13 40 47 4 16,25 50 58,75      
5e Wessel Rijpstra       3 8 17 4 12 15 2 9 15 0 2 12 9 31 59 4 11,25 38,75 73,75      
  Hylke Frietema       3 10 14 4 11 15             7 21 29 2            
  Pieter Hoekstra       4 12 11                   4 12 11 1            
  Luc Brugman 0 0 18 0 3 19                   0 3 37 2            
                                                   
   Lid van TV Hallum                                                  
   Lid van TV Ferwert                                                  
   Lid van TV Marrum                                                  

Pupillen die aan minimaal 4 van de 6 toernooien hebben deelgenomen, worden meegeteld in het eindklassement. Bij de junioren zijn 5 toernooien georganiseerd en ook voor hen geldt dat deelnemers die aan minimaal 4 toernooien hebben deelgenomen, in de eindrangschikking voorkomen. Bij deelnemers die niet aan alle toernooien hebben meegedaan, zijn de behaalde punten omgerekend naar 6 (bij pupillen) of naar 5 toernooien (bij de junioren). Heeft een pupil bijvoorbeeld aan 4 van de 6 toernooien meegedaan,dan is het aantal behaalde punten gedeeld door 4 en vermenigvuldigd met 6.

Uitslagen gespeelde wedstrijden tijdens het jeugdtoernooi gehouden op 25 september 2010 in Marrum en de eindstand
 
PUPILLEN

Selma van der Velde & Nicole Swart  2 groot     EINDSTAND Gesp. Punten Games Games
Nieske Meindersma & Rixt Jouta  1 veld   wedstr.   voor tegen
    1e Janneke Bosma 3 6 11 4
Quamar Suleri & Pytrick van der Molen  1 mini 2e Anne Elke van der Molen 3 5 9 5
Sander Otte & Anne Elke van der Molen  2 veld 3e Martijn Swart 3 4 11 8
    4e Rixt Jouta 3 4 10 5
Mare Dijkstra & Martijn Swart  1 groot 5e Nicole Swart 3 4 7 7
Rixt Jouta & Janneke Bosma  5 veld 6e Selma van der Velde 4 3,75 6,75 5,25
    7e Quamar Suleri 3 3 10 6
Sander Otte & Thomas Dijkstra  3 mini 8e Sander Bosma 3 3 10 7
Floris Dijkstra & Sander Bosma  1 veld 9e Sander Otte 4 3 6 7,5
    10e Thomas Dijkstra 4 2,25 6 12
Janneke Bosma & Nicole Swart  3 groot 11e Pytrick van der Molen 3 2 6 6
Nieske Meindersma & Selma van der Velde  2 veld 12e Floris Dijkstra 4 1,5 4,5 10,5
    13e Mare Dijkstra 3 1 4 10
Quamar Suleri & Anne Elke van der Molen  3 mini 14e Nieske Meindersma 3 0 4 8
Thomas Dijkstra & Sander Bosma  3 veld            
               
Pytrick van der Molen & Anne Elke van der Molen  4 mini            
Sander Otte & Floris Dijkstra  1 veld            
               
Mare Dijkstra & Nieske Meindersma  1 groot            
Janneke Bosma & Selma van der Velde  3 veld            
               
Rixt Jouta & Martijn Swart  4 groot            
Sander Otte & Nicole Swart  2 veld            
               
Quamar Suleri & Sander Bosma  6 mini            
Floris Dijkstra & Thomas Dijkstra  1 veld            
               
Mare Dijkstra  2 groot            
 Selma van der Velde  2 veld            
               
Martijn Swart  6 groot            
Thomas Dijkstra  1 veld            
               
Pytrick van der Molen  1 mini            
Floris Dijkstra  3 veld            

Vier pupillen hebben 4 partijen gespeeld, de rest 3. De behaalde punten in 4 gespeelde wedstrijden zijn omgerekend naar 3. In dat geval is het aantal behaalde punten gedeeld door 4 en vermenigvuldigd met 3. In het fotoalbum staan (nog meer) foto's die gemaakt zijn op 25 september.

JUNIOREN

Johannes Meindersma & Chris v.d. Gang 3       Gesp. Punten Games Games
Wessel Rijpstra & Rick Borsje 1       wedstr.   voor tegen
    1e Johannes Meindersma 4 8 13 1
Wessel Rijpstra   1   2e Chris v.d. Gang 4 6 6 6
  Chris v.d. Gang 2   3e Rick Borsje 4 2 4 6
    4e Wessel Rijpstra 4 0 2 12
Rick Borsje   0              
  Johannes Meindersma 2              
               
Johannes Meindersma   4              
  Chris v.d. Gang 0              
               
Rick Borsje   3              
  Wessel Rijpstra 0              
               
Johannes Meindersma   4              
  Wessel Rijpstra 0              
               
Rick Borsje   0              
  Chris v.d. Gang 1              


Junioren
Pupillen

Jeugdcompetitie Ferwerderadiel 2009-2010

Jaarlijks organiseren de verenigingen van Ferwert, Hallum en Marrum gezamenlijk jeugdtoernooien. Het aantal toernooien is met ingang van dit seizoen uitgebreid van 3 naar 6 en daarnaast is hier een competitie aan verbonden. Dat houdt in dat de behaalde punten op deze toernooien worden bijgehouden in een klassement. De winnaar van dit klassement mag zich “Ferwerderadiel-kampioen” noemen en daar hoort natuurlijk een toepasselijke prijs bij.

Voor pupillen (t/m 12 jaar) en junioren (13 t/m 17 jaar) zijn aparte toernooien gehouden en competitie. Ben je 13 jaar, dan kan in overleg voor de jongste, of juist voor de oudste groep gekozen worden als dit beter is. De deelnemers worden na opgave ingedeeld, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met ieders speelsterkte. Voor degenen voor wie het hele speelveld nog wat groot is, wordt minitennis gespeeld.

Voor de competitie is het van belang dat je aan minimaal vier van de zes toernooien mee doet, maar je kunt ook meedoen aan de toernooien zonder aan de competitie deel te nemen. Voor elk toernooi krijg je vooraf tijdig een uitnodiging.

Op 27 november heeft het eerste toernooi in sporthal "De Heechfinne" plaats gevonden en op 29 januari het tweede, wederom in de sporthal te Ferwert. Op zaterdag 27 maart en 3 juli vonden de eerste 'outdoor'-toernooien plaats in Hallum.

Dit seizoen hebben onze jeugdleden twee eerste prijzen en drie keer een medaille voor de tweede prijs gewonnen. Gerrit de Jong werd tweede op 27 november bij de junioren en op 29 januari ging Pieter Hoekstra met deze prijs naar huis. Op hetzelfde toernooi wist Andries Monsma knap beslag te leggen op de tweede prijs bij de pupillen. Helaas vielen de Marrumers bij het eerste toernooi in Hallum niet in de prijzen, maar bij het tweede op 3 juli gingen Andries en Gerrit beide met een eerste prijs huiswaarts.

Aan het toernooi in Ferwert, gehouden op 4 september en aan het toernooi wat op 25 september in Marrum  is gehouden deden helaas geen Gibben-leden aan mee.