Wat kost het?
Maak kennis met tennis!  
Home
Algemene informatie
Nieuws
Activiteitenkalender
Wat kost het?
Tennislessen
Sponsoren
Bestuur
Routebeschrijving
Archief
Bekijk het online fotoalbum
Ga naar de Facebookpagina
 
Contributiebedragen per jaar:
Pupillen (t/m 11 jaar) € 25,=
Junioren (12 t/m 17 jaar) € 35,=
Senioren € 75,=

Ieder 2e kind uit één gezin krijgt € 5,= korting
leder 3e kind uit één gezin krijgt € 10,= korting enz.

Aanbiedingen voor nieuwe leden dit seizoen!!!!

Pupillen € 20,=
Junioren € 30,=
Senioren € 55,=

Eerder lid geweest? Klik dan hier voor een speciale aktie!!
 
Nieuwe jeugdleden die les nemen , betalen het 1e jaar  alleen
lesgeld, geen contributie!

Studenten, die buiten Marrum op kamers wonen, betalen slechts € 35,=
PROFITEER VAN DEZE KORTINGEN, MELD JE AAN ALS LID.

NB.   
• De korting voor nieuwe leden geldt alleen voor diegenen, die de laatste drie jaar niet lid zijn geweest.
• De korting voor het 2e en 3e kind uit een gezin geldt niet in combinatie met de korting voor nieuwe leden.
• De peildatum voor de junioren- en seniorenleeftijd is de leeftijd op 31 december voorafgaand aan het nieuwe seizoen.

WANNEER KUN JE LID WORDEN? Te allen tijde!!! Het verenigingsjaar loopt in principe van 1 januari t/m 31 december. Klik hier voor een aanmeldingsformulier lidmaatschap. Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 december,  schriftelijk bij één der bestuursleden.

De vereniging maakt geen gebruik van automatische incasso, vanwege de geringe frequentie (1 keer per jaar) en het geringe aantal betalingen. De penningmeester stuurt de leden jaarlijks via e-mail een verzoek om de contributie voor 1 juni over te maken naar rekeningnummer NL97INGB0673877450 ten name van TV De Gibben.

TOEGANG TENNISBANEN

Als lid kun je tegen betaling van een borg van 5 euro zelf een sleutel krijgen. Bij het in ontvangst nemen van de sleutel moet je wel even een bruikleenovereenkomst ondertekenen. Klik hier om deze te lezen. Om te tennissen kun je ook altijd de sleutel ophalen op het bekende adres.


GEEN LID, TOCH TENNISSEN?  
Wanneer je wilt gaan tennissen en je bent geen lid, dan heb je een introducépasje nodig. Deze kost € 2,50 p.p. en zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden. Zo'n pasje is de gehele dag geldig. Je kunt maximaal 3 keer per jaar gebruik maken van een introducépasje. Ze zijn bedoeld om kennis te maken met het tennis. Mocht je de smaak te pakken hebben gekregen en wil je graag doorgaan met tennissen, dan zul je lid moeten worden. Na aanmelding betaal je dan contributie voor de duur van het resterende seizoen en dus niet voor een heel seizoen.

DONATEUR WORDEN, KAN DAT?
Een vereniging runnen kost veel geld. Vandaar dat tennisvereniging “De Gibben” ook donateurs heeft. Voor € 5,= per jaar (of meer) kun je onze vereniging ondersteunen en er voor zorg dragen, dat onze tennisaccommodatie en vereniging kan blijven bestaan. Klik hier voor het formulier waarmee u zich kunt aanmelden als donateur.

Gooi lege printercartridges en gebruikt (frituur)vet en olie niet weg!!
Lever het in bij "De Gibben".

 
Tennisvereniging “De Gibben” zamelt samen met de MGVV lege cartridges (inktpatronen van uw printer) en gebruikt vet/olie in. Dit levert onze verenigingen geld op. Bovendien bewijzen we er ons milieu een dienst mee. Je zorg er namelijk voor dat de reststoffen opnieuw gebruikt kunnen worden, zodat het beslag op belangrijke grondstoffen beperkt wordt. Je kunt het inleveren bij een van de bestuursleden of bij onze kantine. Bij voorbaat dank!